DRUKUJ
2018-04-04

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
 

  • Informacje dotyczące zasad korzystania z usług poszczególnych działów, udostępniania zbiorów oraz obsługi czytelników znajdują się w regulaminach. Regulaminy są publikowane w menu "Regulaminy".
  • Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora, jego zastępcy, ewentualnie kierowników działów Biblioteki. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 11.00 w siedzibie WBP przy ul. Ściegiennego 13 w Kielcach. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Skargi, wnioski i zapytania można przesyłać do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach również poprzez formularz znajdujący się w witrynie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z systemu ePUAP znajdują się w zakładce "Pomoc".