Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 48

123

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Zapytanie Ofertowe Na Sprzedaż, Dostawę I Instalację Macierzy Dyskowej MACIEJ GUBAŁA 2021-09-16 zobacz
2 Zapytanie ofertowe - książkomat Karol Krakowiak 2021-08-13 zobacz
3 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - Zakup książek - I.26.410.19.2021 MACIEJ GUBAŁA 2021-07-23 zobacz
4 Zapytanie ofertowe na usługę czyszczenia elewacji budynku MACIEJ GUBAŁA 2021-06-23 zobacz
5 Rekrutacja na stanowisko konserwatora MACIEJ GUBAŁA 2021-05-27 zobacz
6 Rekrutacja na stanowisko bibliotekarskie MACIEJ GUBAŁA 2021-05-25 zobacz
7 Rekrutacja na stanowisko starszej woźnej MACIEJ GUBAŁA 2021-05-18 zobacz
8 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - zakup książek - I. 26.410.7.2021 MACIEJ GUBAŁA 2021-04-07 zobacz
9 Klauzula informacyjna RODO dla osób kontaktujących się z Biblioteką Karol Krakowiak 2021-03-16 zobacz
10 26 - Plan postępowań o udzielenie zamówień (2021) Karol Krakowiak 2021-02-03 zobacz
11 Rekrutacja na stanowisko starszej woźnej Karol Krakowiak 2021-02-01 zobacz
12 Rekrutacja na stanowisko magazyniera bibliotecznego Karol Krakowiak 2021-01-26 zobacz
13 Zapytanie ofertowe (e-booki) Karol Krakowiak 2021-01-18 zobacz
14 Zapytanie ofertowe (e-booki) Karol Krakowiak 2021-01-11 zobacz
15 Zaproszenie do składania ofert cenowych na prenumeratę prasy Karol Krakowiak 2020-12-16 zobacz
16 Zapytanie ofertowe (e-booki) Karol Krakowiak 2020-12-15 zobacz
17 Biblioteka zamknięta od 7 do 29 listopada. Karol Krakowiak 2020-11-18 zobacz
18 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - zakup książek - I.26.410.42.2020 Karol Krakowiak 2020-10-19 zobacz
19 Zapytanie ofertowe (skrytkomat) Karol Krakowiak 2020-10-09 zobacz
20 Rozszerzamy dostęp do Biblioteki Karol Krakowiak 2020-06-12 zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się