2020-06-12

Rozszerzamy dostęp do Biblioteki

Od 15 czerwca (poniedziałek) rozszerzamy dostęp do Biblioteki.

  1. Biblioteka będzie otwarta codziennie (oprócz sobót) w godz. 11:00 - 18:00.
  2. Wejście/wyjście przygotowaliśmy dla Czytelników od ulicy Zgoda.
  3. Biblioteka będzie przyjmować zwroty i wypożyczać wyłącznie zbiory zarezerwowane przez Czytelników (poprzez system biblioteczny lub telefonicznie). Biblioteka udostępniać będzie także zbiory na miejscu w Czytelni Ogólnej.
  4. Wyłączone z dostępu dla czytelników są: Czytelnia regionalna oraz Czytelnia Zbiorów Zabytkowych, wypożyczalnia z wolnym dostępem do zbiorów, Mediateka oraz terminale umożliwiające przeszukiwanie katalogów.
  5. W Bibliotece będzie obowiązywał system jednej kolejki.
  6. W Czytelni jednocześnie będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób. Antresola komputerowa pozostaje zamknięta.
  7. Każdy czytelnik zobowiązany będzie do dezynfekcji rąk przed wejściem do Czytelni.
  8. Zbiory (książki oraz czasopisma) będzie podawał dyżurujący bibliotekarz.
  9. W Czytelni Ogólnej będzie można korzystać również ze zbiorów Czytelni Regionalnej oraz Czytelni Zbiorów Zabytkowych, a także Magazynu. Zamówienia na zbiory znajdujące się w ww. działach należy składać u dyżurującego bibliotekarza.

Szczegółowe zasady dostępu do budynku Biblioteki oraz zasady udostępniania zbiorów w czasie epidemii stanowią załączniki do Zarządzenia Nr 22/2020 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dostępu do budynku oraz zasad korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Załączniki

  Zarządzenie Nr 22 ...a 2020 r..pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się