2018-08-21

Instrukcja korzystania z Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, którego celem jest powszechne udostępnianie informacji publicznej.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Publikowane informacje zorganizowane są za pomocą menu znajdującego się po lewej stronie ekranu. Kolejne pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • informacja o dacie publikacji (aktualizacji) oraz przygotowania strony,
 • treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików do pobrania,
 • metadane - zawierające informacje o czasie wytworzenia i udostępnienia artykułu, oraz informację o osobie odpowiadającej za umieszczenie artykułu na stronie; wersjonowanie – pełna historia zmian wprowadzanych w artykule; opcja Drukuj – umożliwiająca wydruk artykułu, opcja PDF – umożliwiająca eksport artykułu do pliku o rozszerzeniu .pdf

W prawej dolnej części strony umieszczone są: odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.gov.pl ; odnośnik do strony elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl

Wykaz formatów plików stosowanych na stronie BIP WBP:

 • .pdf – Portable Document Format (format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader),
 • .doc – dokument programu Microsoft Word,
 • .xls – dokument programu Microsoft Excel,
 • .zip – ZIP file format (format kompresji plików),
 • .rar – RAR file format (format kompresji plików).

Aby wyszukać informację w Biuletynie, należy w okienko wyszukiwarki, które znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, wpisać odpowiednią frazę i kliknąć przycisk z napisem „Szukaj” lub nacisnąć klawisz „enter”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej mogą zostać udostępnione na wniosek zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się