Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach i ochrony osób znajdujących się w budynkach Zamawiającego  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
Kielce  
Miasto
Kielce  
Ulica
ul. Księdza Piotra Ściegiennego  
Numer budynku
13  
Data publikacji od
2021-01-28  
Data publikacji do
2026-01-28  
Termin składania ofert
2021-02-12 11:00  
Numer zgłoszenia
VIII.26.1.2021  

Załączniki

  SWZ wraz z załącz...towalna).docx 2,04 MB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 3,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SWZ wraz z załącznikami.pdf 19,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2021.02.08; VIII.26...IAJĄCEGO.pdf 7,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2021.02.11; VIII.26...ącego_II.pdf 930,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2021.02.12; VIII.26...mówienia.pdf 443,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2021.02.15; L. Dz. ...CIA OFERT.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2021.02.19; L. Dz. ...tniejszej.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  VIII.26.1.6.2021-In...mówienia.pdf 548,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się