2018-03-29

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN PRACY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Zarządzenie nr 72020 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad awansu zawodowego

GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIKÓW/INTERESANTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK

Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminów

Regulamin Wypożyczalni Ogólnej i Mediateki

Regulamin Informatorium

Regulamin Czytelni Ogólnej

Regulamin Czytelni Zbiorów Zabytkowych

Regulamin Czytelni Regionalnej

Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej

Załączniki

  Godziny obsługi cz...resantów.pdf 45,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin korzystan... i szafek.pdf 58,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Pracy.pdf 339,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Wynagradz...cowników.pdf 98,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizacyjny.pdf 9,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin wypożycz...iotecznej.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Czytelni ...bytkowych.pdf 49,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Czytelni Ogólnej.pdf 63,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Czytelni ...gionalnej.pdf 53,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Informatorium.pdf 59,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Wypożycz...Mediateki.pdf 84,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 33 ...ulaminów.pdf 346,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 720...awodowego.pdf 2,24 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się