Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie Ofertowe Na Sprzedaż, Dostawę I Instalację Macierzy Dyskowej
Zapytanie Ofertowe Na Sprzedaż, Dostawę I Instalację Macierzy
Dyskowej Dla WBP W Kielcach - L.dz.VIII.230.21.2021
16.09.2021 więcej
Zapytanie ofertowe - książkomat
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż, instalację,
konfigurację oraz integrację z użytkowanym systemem
bibliotecznym książkomatu dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Kielcach
13.08.2021 więcej
Zapytanie ofertowe na usługę czyszczenia elewacji budynku
Zapytanie ofertowe na usługę czyszczenia elewacji budynku WBP w
Kielcach (L.dz.VIII.230.15.2021)
23.06.2021 więcej
Zaproszenie do składania ofert cenowych na prenumeratę prasy
Zaproszenie do składania ofert cenowych na prenumeratę prasy
16.12.2020 więcej
Zapytanie ofertowe (skrytkomat)
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż, instalację,
konfigurację oraz integrację z użytkowanym systemem
bibliotecznym skrytkomatu dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach
09.10.2020 więcej
Zaproszenie do składania ofert cenowych na prenumeratę prasy
Zaproszenie do składania ofert cenowych na prenumeratę prasy na
rok 2020 - I.26.410.48.2019
12.12.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie prac
remontowych - malowanie pomieszczeń i wymianę wykładziny
dywanowej w budynku WBP w Kielcach - VIII.2221.3.2019
30.10.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie prac
remontowych pokrycia dachowego budynku WBP w Kielcach -
VIII.2221.5.2019
23.07.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert na serwis i konserwację wentylacji
Zaproszenie do składania ofert cenowych na serwis i konserwację
wentylacji i systemów klimatyzacji - VIII.2221.5.2018
10.12.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert cenowych na serwis i konserwację systemów teletechnicznych - VIII.2221.4.2018
Zaproszenie do składania ofert cenowych na serwis i konserwację
systemów teletechnicznych - VIII.2221.4.2018
07.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się