2021-08-13

Zapytanie ofertowe - książkomat

L.dz.VIII.230.18.2021 - Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż, instalację, konfigurację oraz integrację z użytkowanym systemem bibliotecznym książkomatu dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

L.dz.VIII.230.18.2021 - ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTY (PDF)

L.dz.VIII.230.18.2021 - ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTY (DOC)

L.dz.VIII.230.18.2021 - ZAŁ. NR 2 WZÓR UMOWY

L.dz.VIII.230.18.2021 - ZAŁ. NR 3 WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (PDF)

L.dz.VIII.230.18.2021 - ZAŁ. NR 3 WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOC)

L.dz.VIII.230.18.2021 - ZAŁ. NR 4 KLAUZULA INFORMACYJNA

L.dz.VIII.230.18.2021 - ZAŁ. NR 5 OŚWIADCZENIE RODO WYKONAWCY

L.dz.VIII.230.18.2021 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

L.dz.VIII.230.18.2021 Informacja o przedłużenie terminu składania ofert

L.dz.VIII.230.18.2021 - Informacja o udzieleniu Zamówienia

Termin składania ofert: 31.08.2021 r.; godz. 11:00

Załączniki

  L.dz.VIII.230.18.20...MÓWIENIA.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20...MÓWIENIA.pdf 239,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20...WYKONAWCY.pdf 145,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20...ORMACYJNA.pdf 803,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20...ÓR UMOWY.pdf 4,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20... Kielcach.pdf 5,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20...Z OFERTY.docx 20,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20...RZ OFERTY.pdf 86,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20...nia ofert.pdf 403,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20...iającego.pdf 4,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  L.dz.VIII.230.18.20...mówienia.pdf 391,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się