Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-29 12:51:53  Karol Krakowiak

Utworzono artykuł 126010 o nazwie 'Regulaminy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste126010
user_idpuste2500109
resource_idpuste1780
namepusteRegulaminy
category_idpuste26851
language_idpuste1
shortpusteRegulaminy
fullpuste

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN PRACY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO

GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIKÓW/INTERESANTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK

Regulamin Wypożyczalni Ogólnej i Mediateki

Regulamin Informatorium

Regulamin Czytelni Ogólnej

Regulamin Czytelni Zbiorów Zabytkowych

Regulamin Czytelni Regionalnej

Zasady Wypożyczania Międzybibliotecznego

publishfrompuste2018-03-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteregulaminy
2018-03-29 12:58:33  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p> REGULAMIN ORGANIZACYJNY</p> <p> REGULAMIN PRACY</p> <p> REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</p> <p> ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</p> <p> GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</p> <p> REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</p> <p> Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</p> <p> Regulamin Informatorium</p> <p> Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</p> <p> Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</p> <p> Regulamin Czytelni Regionalnej</p> <p> Zasady Wypożyczania Międzybibliotecznego</p> ' na '<p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362686/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362681/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN PRACY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO

GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIKÓW/INTERESANTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK

Regulamin Wypożyczalni Ogólnej i Mediateki

Regulamin Informatorium

Regulamin Czytelni Ogólnej

Regulamin Czytelni Zbiorów Zabytkowych

Regulamin Czytelni Regionalnej

Zasady Wypożyczania Międzybibliotecznego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN PRACY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO

GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIKÓW/INTERESANTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK

Regulamin Wypożyczalni Ogólnej i Mediateki

Regulamin Informatorium

Regulamin Czytelni Ogólnej

Regulamin Czytelni Zbiorów Zabytkowych

Regulamin Czytelni Regionalnej

2018-03-29 13:05:19  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362686/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362681/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362686/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362681/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> '

Podgląd
2019-03-28 14:32:23  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362686/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362681/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="#">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362681/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> '

Podgląd
2019-03-28 14:33:13  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="#">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362681/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/529627/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362681/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> '

Podgląd
2019-04-15 09:23:14  Karol Krakowiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-15 09:24:15  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/529627/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362681/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/529627/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/538303/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> '

Podgląd
2019-07-29 13:24:08  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/529627/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/538303/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/529627/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/538303/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> '

Podgląd
2019-07-29 13:25:06  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/529627/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/538303/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/529627/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/538303/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/603270/regulamin-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> '

Podgląd
10  2019-08-20 09:51:53  Karol Krakowiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-08-20 09:56:29  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/529627/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362684/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/538303/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362678/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362679/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/603270/regulamin-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613303/zarzadzenie-nr-33-2019-dyrektora-wbp-w-kielcach-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-regulaminow-pdf.html">Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia regulamin&oacute;w</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613302/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613301/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613299/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613298/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613300/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/603270/regulamin-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> '

Podgląd
12  2020-02-04 14:37:07  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362685/zasady-awansu-zawodowego-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613303/zarzadzenie-nr-33-2019-dyrektora-wbp-w-kielcach-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-regulaminow-pdf.html">Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia regulamin&oacute;w</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613302/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613301/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613299/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613298/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613300/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/603270/regulamin-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613303/zarzadzenie-nr-33-2019-dyrektora-wbp-w-kielcach-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-regulaminow-pdf.html">Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia regulamin&oacute;w</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613302/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613301/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613299/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613298/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613300/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/603270/regulamin-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> '

Podgląd
13  2020-02-04 14:38:37  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613303/zarzadzenie-nr-33-2019-dyrektora-wbp-w-kielcach-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-regulaminow-pdf.html">Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia regulamin&oacute;w</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613302/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613301/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613299/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613298/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613300/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/603270/regulamin-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613303/zarzadzenie-nr-33-2019-dyrektora-wbp-w-kielcach-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-regulaminow-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613303/zarzadzenie-nr-33-2019-dyrektora-wbp-w-kielcach-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-regulaminow-pdf.html">Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia regulamin&oacute;w</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613302/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613301/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613299/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613298/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613300/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/603270/regulamin-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> '

Podgląd
14  2020-02-04 14:39:56  Karol Krakowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613303/zarzadzenie-nr-33-2019-dyrektora-wbp-w-kielcach-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-regulaminow-pdf.html">ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613303/zarzadzenie-nr-33-2019-dyrektora-wbp-w-kielcach-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-regulaminow-pdf.html">Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia regulamin&oacute;w</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613302/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613301/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613299/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613298/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613300/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/603270/regulamin-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> ' na '<p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362687/regulamin-organizacyjny-pdf.html">REGULAMIN ORGANIZACYJNY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362682/regulamin-pracy-pdf.html">REGULAMIN PRACY</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362683/regulamin-wynagradzania-pracownikow-pdf.html">REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/711370/zarzadzenie-nr-72020-dyrektora-wojewodzkiej-biblioteki-publicznej-im-witolda-gombrowicza-w-kielcach-z-dnia-28-stycznia-2020-r-w-sprawie-zasad-awansu-zawodowego-pdf.html">Zarządzenie nr 72020 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad awansu zawodowego</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362677/godziny-obslugi-czytelnikow-i-interesantow-pdf.html">GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIK&Oacute;W/INTERESANT&Oacute;W</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/362680/regulamin-korzystania-z-szatni-i-szafek-pdf.html">REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI I SZAFEK</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613303/zarzadzenie-nr-33-2019-dyrektora-wbp-w-kielcach-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-regulaminow-pdf.html">Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia regulamin&oacute;w</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613302/regulamin-wypozyczalni-ogolnej-i-mediateki-pdf.html">Regulamin Wypożyczalni Og&oacute;lnej i Mediateki</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613301/regulamin-informatorium-pdf.html">Regulamin Informatorium</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613299/regulamin-czytelni-ogolnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Og&oacute;lnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613298/regulamin-czytelni-zbiorow-zabytkowych-pdf.html">Regulamin Czytelni Zbior&oacute;w Zabytkowych</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/613300/regulamin-czytelni-regionalnej-pdf.html">Regulamin Czytelni Regionalnej</a></p> <p style="margin-top: 10px"> <a href="https://wbp-kielce.bip.gov.pl/fobjects/download/603270/regulamin-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-pdf.html">Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej</a></p> '

Podgląd
2020-02-04 14:39:57  Karol Krakowiak

Załączono plik 362677

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2748682
user_idpuste2500109
fobject_idpuste362677
resource_idpuste1780
modelpusteArticle
foreign_idpuste126010
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-04 14:39:57  Karol Krakowiak

Załączono plik 362680

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2748683
user_idpuste2500109
fobject_idpuste362680
resource_idpuste1780
modelpusteArticle
foreign_idpuste126010
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-04 14:39:57  Karol Krakowiak

Załączono plik 362682

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2748684
user_idpuste2500109
fobject_idpuste362682
resource_idpuste1780
modelpusteArticle
foreign_idpuste126010
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-04 14:39:57  Karol Krakowiak

Załączono plik 362683

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2748685
user_idpuste2500109
fobject_idpuste362683
resource_idpuste1780
modelpusteArticle
foreign_idpuste126010
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-04 14:39:57  Karol Krakowiak

Załączono plik 362687

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2748686
user_idpuste2500109
fobject_idpuste362687
resource_idpuste1780
modelpusteArticle
foreign_idpuste126010
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-04 14:39:57  Karol Krakowiak

Załączono plik 603270

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2748687
user_idpuste2500109
fobject_idpuste603270
resource_idpuste1780
modelpusteArticle
foreign_idpuste126010
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się